1
Bạn cần hỗ trợ?

CHÚNG TÔI CHUYÊN TƯ VẤN VÀ THI CÔNG TRỌN GÓI ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI

Bạn đang cần giải pháp giúp tiết kiệm chi phí điện ?

Bảng phân tích hiệu quả đầu tư điện NLMT Yêu cầu báo giá

CHÚNG TÔI CHUYÊN TƯ VẤN VÀ THI CÔNG TRỌN GÓI ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI

Bạn đang cần giải pháp giúp tiết kiệm chi phí điện ?

Bảng phân tích hiệu quả đầu tư điện NLMT Yêu cầu báo giá

CHÚNG TÔI CHUYÊN TƯ VẤN VÀ THI CÔNG TRỌN GÓI ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI

Bạn đang cần giải pháp giúp tiết kiệm chi phí điện ?

Bảng phân tích hiệu quả đầu tư điện NLMT Yêu cầu báo giá

CHÚNG TÔI CHUYÊN TƯ VẤN VÀ THI CÔNG TRỌN GÓI ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI

Bạn đang cần giải pháp giúp tiết kiệm chi phí điện ?

Bảng phân tích hiệu quả đầu tư điện NLMT Yêu cầu báo giá

CHÚNG TÔI CHUYÊN TƯ VẤN VÀ THI CÔNG TRỌN GÓI ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI

Bạn đang cần giải pháp giúp tiết kiệm chi phí điện ?

Bảng phân tích hiệu quả đầu tư điện NLMT Yêu cầu báo giá

CHÚNG TÔI CHUYÊN TƯ VẤN VÀ THI CÔNG TRỌN GÓI ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI

Bạn đang cần giải pháp giúp tiết kiệm chi phí điện ?

Bảng phân tích hiệu quả đầu tư điện NLMT Yêu cầu báo giá

CHÚNG TÔI CHUYÊN TƯ VẤN VÀ THI CÔNG TRỌN GÓI ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI

Bạn đang cần giải pháp giúp tiết kiệm chi phí điện ?

Bảng phân tích hiệu quả đầu tư điện NLMT Yêu cầu báo giá

CHÚNG TÔI CHUYÊN TƯ VẤN VÀ THI CÔNG TRỌN GÓI ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI

Bạn đang cần giải pháp giúp tiết kiệm chi phí điện ?

Bảng phân tích hiệu quả đầu tư điện NLMT Yêu cầu báo giá

CHÚNG TÔI CHUYÊN TƯ VẤN VÀ THI CÔNG TRỌN GÓI ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI

Bạn đang cần giải pháp giúp tiết kiệm chi phí điện ?

Bảng phân tích hiệu quả đầu tư điện NLMT Yêu cầu báo giá

CHÚNG TÔI CHUYÊN TƯ VẤN VÀ THI CÔNG TRỌN GÓI ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI

Bạn đang cần giải pháp giúp tiết kiệm chi phí điện ?

Bảng phân tích hiệu quả đầu tư điện NLMT Yêu cầu báo giá

CHÚNG TÔI CHUYÊN TƯ VẤN VÀ THI CÔNG TRỌN GÓI ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI

Bạn đang cần giải pháp giúp tiết kiệm chi phí điện ?

Bảng phân tích hiệu quả đầu tư điện NLMT Yêu cầu báo giá

CHÚNG TÔI CHUYÊN TƯ VẤN VÀ THI CÔNG TRỌN GÓI ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI

Bạn đang cần giải pháp giúp tiết kiệm chi phí điện ?

Bảng phân tích hiệu quả đầu tư điện NLMT Yêu cầu báo giá

HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Hệ thống điện mặt trời hoà lưới

Điện năng lượng mặt trời lấy từ năng lượng của dòng bức xạ điện từ xuất phát từ Mặt Trời được hấp thu trực tiếp qua tấm pin...

Hộ gia đình

 • Nhu Cầu Thấp

  Hệ thống 3 kWp trở xuống cho gia đình dùng điện 300 – 700 ngàn đồng/tháng (150 – 300 kWh/tháng)

 • Nhu Cầu Trung Bình

  Hệ thống 3 – 5 kWp cho gia đình dùng điện 800 – 1,3 triệu đồng/tháng (350 – 600 kWh/tháng)

 • Nhu Cầu Cao

  Hệ thống 5 – 10 kWp cho gia đình dùng điện 1,3 – 2,7 triệu đồng/tháng (650 – 1100 kWh/tháng)

Bắt đầu nào

Doanh nghiệp - Khách sạn

 • Hệ Thống Cơ Bản

  Hệ thống 50 kWp trở xuống thích hợp với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng điện dưới 25 triệu/tháng.

 • Hệ Thống Trung Bình

  Hệ thống 50 – 100 kWp thích hợp với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng điện 25 - 50 triệu/tháng.

 • Hệ Thống Nâng Cao

  Hệ thống 100 kWp trở lên thích hợp với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng điện trên 50 triệu/tháng.

Xem giải pháp

NHỮNG DỰ ÁN ĐÃ THI CÔNG

Cảm nhận của khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm điện NLMT của Sunus