1
Bạn cần hỗ trợ?

Hệ Thống Điện Mặt Trời Hòa Lưới 5kWp tại 150-152 Đỗ Đăng Đệ - Hòa Xuân - Đà Nẵng

Hệ Thống Điện Mặt Trời Hòa Lưới 5 kWp tại 150-152 Đỗ Đăng Đệ - Hòa Xuân - Đà Nẵng

Dự án hoàn thành 5 - 2019, lắp đặt trên sân thượng nhà a Trương địa chỉ 150-152 Đỗ Đăng Đệ, Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng. Dự án sử dụng 16 tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao SUNERGY 330W,1 bộ hòa lưới Solar 5kW, hệ thống khung giá đỡ sắt hộp sơn tĩnh điện 80x40 và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm.

Sau khi hoàn thành và hóa lưới trung bình mỗi tháng trong năm hệ thống sản xuất ra 555 kWh(chữ điện)  

(Mỗi tháng mùa nắng hè công suất 6kwh * công xuất * 30 ngày = 6*5*30 = 900 kWp)