1
Bạn cần hỗ trợ?

Hệ Thống Điện Mặt Trời Hòa Lưới 10 KWP - Nhà anh Thắng 265 Hoài Thanh, phường Mỹ An, quận Sơn Trà Đà Nẵng

Dự án hoàn thành tháng 10 - 2019, lắp đặt trên sân thượng nhà anh Nguyễn Lương Thắng  tại 265 Hoài Thanh, phường Mỹ An, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng. Dự án sử dụng 30 tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao SUNERGY 330W, 2 bộ hòa lưới Growatt 5kW và 3kW, hệ thống sử dụng khung giá đỡ sắt hộp sơn tĩnh điện 80x40 và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm.

Sau khi hoàn thành và hòa lưới trung bình mỗi tháng trong năm hệ thống sản xuất ra 1110 kWh (chữ điện)  

(Mỗi tháng mùa nắng hè công suất 6kwh * công xuất * 30 ngày = 6*10*30 = 1800 kWh)