1
Bạn cần hỗ trợ?

Hệ Thống Điện Mặt Trời Hòa Lưới 5kWp -4C Mỹ Đa Đông 8 - Đà Nẵng

Hệ Thống Điện Mặt Trời Hòa Lưới 5kWp – Đà Nẵng

Dự án hoàn thành ngày 15/7 - 2019, lắp đặt áp mái tôn nhà anh Nguyên tại 4C Mỹ Đa Đông 8, Phuờng Bắc Mỹ An, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng. Dự án sử dụng 16 tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao SUNERGY 330W,1 bộ hòa lưới Growatt 5kW, hệ thống sử dụng khung ray nhôm quy cách tiêu chuẩn và giá đỡ sắt hộp 80x40 và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm. 

Sau khi hoàn thành và hóa lưới trung bình mỗi tháng trong năm hệ thống sản xuất ra 555 kWh(chữ điện)  

(Mỗi tháng mùa nắng hè công suất 6kwh * công xuất * 30 ngày = 6*5*30 = 900 kWp)