1
Bạn cần hỗ trợ?

Cửa sổ năng lượng mặt trời giúp tiết kiệm điện

Cùng với các kỹ thuật hiện đại khác, điện mặt trời (quang điện) đang ngày càng được sử dụng nhiều hơn. Một cuộc đua lớn đang diễn ra đối với các kiểu pin mặt trời trong suốt mà một ngày nào đó có thể...