1
Bạn cần hỗ trợ?

Phân tích nhu cầu

Hệ Thống Cơ bản

Hệ thống 50 kWp trở xuống thích hợp với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng điện dưới 25 triệu/tháng.

 

Hệ Thống Trung Bình

Hệ thống 50 – 100 kWp thích hợp với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng điện 25 - 50 triệu/tháng.

 

Hệ Thống Nâng Cao

Hệ thống 100 kWp trở lên thích hợp với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng điện trên 50 triệu/tháng.

Bảng phân tích hiệu quả đầu tư điện NLMT

Quy trình làm việc - khảo sát

Chúng tôi xác định mục tiêu và khảo sát địa điểm của bạn

Chúng tôi gặp và thảo luận với bạn về lý do bạn muốn sử dụng năng lượng mặt trời. Đây là thời điểm lý tưởng để đặt câu hỏi về công nghệ, quy trình hoặc bất kỳ mối quan tâm nào của bạn. Việc này giúp chúng tôi hiểu rõ mục tiêu của bạn để có thể giới thiệu các lựa chọn phù hợp nhất.

 

Chúng tôi cung cấp nhiều phương án và đánh giá

Chúng tôi muốn giới thiệu với bạn các lựa chọn và giúp tìm ra giải pháp đáp ứng nhu cầu điện năng, ngân sách và sở thích của bạn. Bạn đã gặp các công ty nãng lượng mặt trời khác?

 

Chúng tôi chịu trách nhiệm mọi khâu trong việc thi công lắp đặt

Một khi bạn đã lựa chọn được hệ thống năng lượng mặt trời của mình, chúng tôi sẽ xử lý tất cả các khâu, từ thủ tục giấy tờ, giấy phép cho đến liên hệ với công ty điện lực và lắp đặt.

 

Bạn tận hưởng hệ thống năng lượng mặt trời của mình

Sau khi lắp đặt, chúng tôi sẽ theo đôi hiệu quả của hệ thống nhằm phát hiện kịp thời bất ký thay đổi nào và có hành đông cần thiết.